ρυπαροφορώ

-έω, Α
βλ. ῥυποφορῶ.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ρυποφορώ — και ῥυπαροφορῶ, έω, Α φορώ ακάθαρτα, βρόμικα ρούχα. [ΕΤΥΜΟΛ. < ῥύπος / ῥυπαρός + φορῶ (< φόρος*)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.